Algemeen

Folkers en Creman is een atelier voor restauratie van meubels, interieurs, jonge meubels en houten objecten. Wij adviseren en begeleiden collecties bij behoud en beheer. U kunt bij ons terecht met uw meubel, van volks tot state of the art topstukken, van antiek tot modern. Wereldwijd hebben wij een naam op het gebied van de meubels van de meubelmaker en architect Gerrit Rietveld. De afgelopen jaren zijn we veel gevraagd voor de restauratie van historische interieurs en grote projecten zoals een schilderijlijst van zes bij negen meter.

Wat kunnen we voor u doen

Jurjen Creman

Jurjen Creman

U zoekt een ervaren restaurator die ervoor kan zorgen dat uw meubel, interieur, designklassieker of object op een weloverwogen en verantwoorde wijze voor verder verval wordt behoed, weer te gebruiken is of zijn luister weer terugkrijgt. Wij van Folkers en Creman zijn al dertig jaar meubelrestaurator en het atelier bestaat al ruim twintig jaar. We hebben veel gezien en veel gedaan. Op deze website tonen we u de diversiteit aan objecten die in dit atelier zijn behandeld en laten we u zien wat we voor u kunnen betekenen.

Onze visie in het kort

Het object zoals het bedoeld is door de maker (materiële autheticiteit) wordt getekend door de geschiedenis (historische authenticiteit). In hoeverre de sporen van de geschiedenis in de behandeling behouden blijven wordt in overleg met u bepaald waarbij wij voorstanders zijn van het principe "less is more"- hoe minder je doet hoe meer er behouden blijft.

Specialismen en samenwerken

Bij Folkers en Creman is ieder een generalist maar met zijn eigen specialisatie. We vullen elkaar aan en zijn elkaars klankbord. En zo werken we al jaren samen. En als het moet met externe specialisten van andere disciplines. We volgen de ontwikkelingen op ons vakgebied. Zo hebben we al gewerkt met een laserapparaat om een verflaag te kunnen verwijderen. Af en toe zal het nodig zijn om ondersteunende instituten te vragen meer specialistisch onderzoek te verrichten zoals het analyseren van afwerklagen.

Wat kunt u van ons verwachten

Jan Paul Folkers

Jan Paul Folkers

Kennismaking en schouwing

Wij kunnen langskomen voor een kennismaking en een beschouwing van uw object. We nemen dan de schade op en bespreken die met u. U krijgt in veel gevallen een indicatie van wat we denken wat nodig is en wat de kosten daarvan zijn. Uw rol is daarbij ook belangrijk. Verzamel zoveel mogelijk informatie van te voren over herkomst en geschiedenis van uw object. En bedenk wat u verwacht van de behandeling en welke functie het object krijgt in de toekomst.

Offerte en voortgang van de behandeling

Wanneer overeenstemming is over de behandeling en de kosten wordt die behandeling ingepland. Eenmaal in ons atelier lopen we nog eens goed om uw object heen. Dan stellen we een schriftelijk plan op met offerte. Die dient bij wijze van contract. In een enkel geval zijn er onvoorziene schades die dan of soms ook later aan het licht komen. In overleg met u wordt dan gekeken hoe het verder gaat. Ook kan het gebeuren dat een behandeling niet (helemaal) het gewenste resultaat op zal leveren (er wordt altijd eerst een proef gedaan). Ook dan zullen wij direct in overleg met u treden.

Bij de uiteindelijke factuur krijgt u een puntsgewijze opsomming van de behandeling. Het kan zijn dat het wenselijk is een uitgebreid verslag te maken. Daaraan zijn wel kosten verbonden.

Kosten

Uiteraard spelen kosten een rol. Restauratie is een arbeidsintensief werk. U kunt van ons verwachten dat we hierin met u meedenken. Het is niet de bedoeling concessies aan de kwaliteit van de behandeling te doen maar soms kan niets of minder doen uiteindelijk ook bevredigend zijn.